תגית: חינוך

בני נוער Photo by Daniel Nieto from Pexels

הזדמנות נוספת לנושרים מלימודים: יחידה מיוחדת לקידום נוער תחל לפעול בחריש

בשנת הלימודים הקרובה תחל לפעול בחריש יחידה עבור בני נוער בגילי 14-18 שנשרו ממסגרת בית-ספרית. היחידה תכווין את תלמידיה לסיים 12 שנות לימוד ואף לגשת לבגרות. הלימודים ביחידה יתקיימו במסגרת ...

Page 1 of 3 1 2 3

אירועים בחריש

הצעותעבודה